لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30793

برنامه کامل ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

51

برنامه های «مسیر سبز» ، «ورقی از خاطرات» و «پندها و پیمان ها» بخش هایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما می کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.