لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30791

مسیر سبز (۶) – ادامه از هفته‌ی پیش: جبر و اختیار

51

گفت و گوی نیوشا راد، مجری، و کارشناس برنامه‌ «مسیر سبز» جناب احسان رحیمی در رابطه با آمادگی برای ازدواج از دیدگاه دیانت بهائی در این هفته هم ادامه پیدا می‌ کند با موضوع تقویت موازین ادراک، جبر و اختیار.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.