لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30775

بانوی سرزمین من (۲۵) – آموزش و پرورش فرزندان دختر

98

اگر در جامعه‌ ای ضریب با سوادی، تندرستی، ایجاد اشتغال و درآمد، شاخص‌ها تغذیه و تامین مسکن بالا بره، ولی توزیع آن در میان زنان و مردان به صورت متعادل نباشه، اون جامعه توسعه نیافته است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.