لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30773

موج مثبت (۴۸) – تغییر شیوه حکومت داری جهانی

98

افزایش پیوندها جهانی و اهمیت یافتن لزوم وحدت نوع بشر، نیاز به تکامل ساختارها حکومت جهانی بیش از پیش احساس می شه. این ایده اصلی طرح برگزیده‌ ای در زمینه تغییر شیوه حکومت داری جهانیه که توسط سه بهائی متخصص در زمینه حاکمیت در روابط بین‌ الملل ارائه شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.