لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30772

برنامه کامل ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

164

پرده هفتم پنج بخش دارد و آن ها «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، «بانوی سرزمین من»، و «یک فنجان چای داغ» هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.