لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30746

ماجراهای تیران و مهران – خیابان ۲۲

117

حقیقت را به درستی بازگو کن، در جستجوی سرعت و انجام کار نباش.. بلکه بر درستی آن فکر کن مردم از تو نمی پرسند که در چه مدت کار را انجام داده ای بلکه خوبی و بی نقصی آن را می جویند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.