لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30745

فصل مشترک – ف٢ توسعه پایدار و آیین بهائی

178

مقوله توسعه پایدار سال هاست که در مجامع بین المللی مطرح شده و سازمان ها و نهادها بسیاری در راستا کاهش تاثیرات ناشی از توسعه بر محیط زیست تلاش می‌ کنند. در برنامه امروز باهم مستندی در همین ارتباط تماشا می‌ کنیم و با رویکرد جامعه بهائی نسبت به موضوع توسعه پایدار آشنا می‌ شویم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.