لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30725

برنامه کامل ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

150

سه بخش اصلی مجله جوانان را با «نقطه سرخط» شروع می کنیم و با «چهل تیکه» ادامه می دهیم و با «مادوتا» به پایان می بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.