لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30723

ما دوتا (۷۱) – عهد و پیمان

186

آرش: اونچه که اتحاد و یکپارچگی جامعه بهائی رو حفظ می کنه، عهد و میثاقه. حضرت عبدالبهاء می فرمایند که: «بزرگترین امتیاز ظهور حضرت بهاء الله اینه که مرکز عهد و میثاق رو تعیین و تنصیص کردن و دین الهی رو از تفرقه و اختلاف حفظ فرمودن . . .»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.