لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30695

سپهر سخن – ف۳ ق۱۸ – بزرگ‌ ترین نعمت

176

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: اعظم نَعماء، عرفان حق، محبت جمال مبارک و مقارنت با نفسی که مجمر نار محبت‌ الله است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.