لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30693

برنامه کامل ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

138

سه شنبه نقره ای را با بازپخش آخرین قسمت «جواهر وجود» شروع و با پخش «سپهر سخن» به پایان می بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.