لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30679

برنامه کامل ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

168

سه بخشِ پیام دوست این دوشنبه عبارتند از: «این روزها به یاد تو»، «دوران شکوفایی»، گزیده هایی از یک «سخنرانی».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.