لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30665

برنامه کامل ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

115

پیام دوست این یکشنبه دو ایستگاه دارد: ایستگاه اول «صفحه نمایش است» و ایستگاه دوم «پیشنهاد» خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.