لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30640

به‌ سوی دنیای بهتر ف۲ق۱۳ – تاثیر معلم در زندگی

231

آیا تنبیه بیشتر انگیزه درس خوندن در ما رو ایجاد می‌کرد یا تشویق؟ بدون شک معلم یکی از تاثیر گذارترین شخصیت‌ها در طول دوران تحصیل ماست. در این قسمت به خاطراتی در مورد تاثیر شخصیت و رفتار معلم در زندگی گوش می‌کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.