لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30639

به‌ سوی دنیای بهتر ف۲ق۱۱ – اتاق طراحی

237

محیط های تحصیلی حداقل برای چند سال افراد رو پذیرا هستن؟ و آیا یک سیستم آموزشی قدرت این رو داره که قسمت‌های عمده ای از کیفیت یک جامعه رو طراحی بکنه؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.