لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30638

به‌ سوی دنیای بهتر ف۲ق۱۲ – رسانه

131

رسانه ها در تعلیم و تربیت و جهت دهی به زندگی انسان‌ها چه نقشی دارن؟ آیا وجود رسانه امروز یک نیازه؟ و آیا همیشه نتایج مثبت داشته؟ چقدر به تاثیر رسانه در زندگی فردی و اجتماعی اعتقاد دارید؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.