لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30637

به‌ سوی دنیای بهتر ف۲ق۹ – خانواده موفق

175

خانواده موفق از نظر شما به چه خانواده ای میگن؟ در این خانواده روابط اعضا با همدیگه از چه کیفیتی برخورداره؟ تاثیر امکانات و تکنولوژی در پرورش کودکان چیه؟ روش‌های پرورشی گذشتگان بهتر بوده یا متدهای جدید؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.