لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30636

به‌ سوی دنیای بهتر ف۲ق۱۰ – سیستم آموزشی

115

مدرسه هم در تعلیم و تربیت انسان‌ها چه نقشی داره؟ چرا و چگونه؟ در این صورت به نظر شما شخصیت و عملکرد معلم‌ها و مسئولین مدارس چه تاثیری در ساختن شخصیت بچه ها داره؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.