لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30595

کرسی صلح – حکومت جهانی

184

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش نگاهی‌ به شرایط تشکیل و استقرار یک نظام جهانی‌ می‌ اندازیم و چالش‌ ها پیشِ روی این نظریه را بررسی می‌کنیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.