لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30594

عرفان جانان – رساله چهار وادی خطاب به چه کسی نازل شده؟

199

رساله چهار وادی به شیخ عبدالرحمن کرکوکی و بزبان آشنا میان عارفان، و در زمان زندان حضرت بهاءالله در بغداد، و پیش از آشکار کردن همگانی این آئین تازه نوشته شده. پس حضرت بهاءالله خواندن این نوشتار را برای شیخ عبدالرحمن کرکوکی و دیگران چون نوری برای خوانندگان آن، و شادی برای شیفتگان آن می دانند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.