لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30582

برنامه کامل ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

153

پیام دوست در این روز شنبه سه بخش ارائه خواهد نمود: «مسیر سبز» ، «ورقی از خاطرات» و «پندها و پیمان ها».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.