لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30567

یک فنجان چای داغ (۲۶) – تامین مالی برای کارها خیریه

125

کارهای خیریه در بسیاری از کشورها جهان مرسوم است. دولت ها در کنار نهادها و سازمان ها غیر دولتی تلاش می کنند تا نحوه ارائه این کمک ها را تسهیل کنند. اما در این میان نقش مردم چگونه خواهد بود؟ امروز باهم به بخش هایی از یک سخنرانی تد تاک در همین ارتباط گوش می کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.