لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30565

موج مثبت (۴۷) – بررسی جایگاه دین در زندگی

97

جامعه بهائی کانادا در طی چند سال گذشته پیشتاز حرکتی است که هدف آن گرد هم آوردن متفکران برجسته از تمامی اقشار اجتماع برای بررسی جایگاه دین در زندگی اجتماعی است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.