لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30563

برنامه کامل ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

127

پرده هفتم این هفته را در پنج بخش بشنوید: «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، «کافه هنر»، و «یک فنجان چای داغ».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.