لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30551

ورقا – اولین مجله کودکان بهائی در ایران – ق۲

170

این برنامه به انتشار مجدد ورقا در هند، پس از آن کانادا و در نهایت توقف نشر آن در سال ۲۰۰۶ اختصاص دارد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.