لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30533

نقطه سرخط – شنا کردن یا غرق نشدن

222

در نقطه‌ سرخط این هفته، دو تا یادداشت خواهید شنید از آنالی اکبری که هر دو ارتباط مستقیمی با آب و استخر و دریا و شنا و غرق‌ شدن دارند. دو تا یادداشت باحال و بامزه که هرکدام پیامی کاملا جدی و قابل تامل دارند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.