لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30531

ما دوتا (۷۰) – انفاق عمر

118

آرش: به نظر من ایمان هم یه جنبه احساسی و قلبی داره و هم یه جنبه عقلی. اگه بخوایم فقط به جنبه احساسی و عشق و محبتش توجه کنیم، بله، حق باتوئه. اطاعتی که حضرت بهاءالله از ما خواستن، فقط از روی عشق و محبته و نه نفع طلبی.
تهمینه : حالا من داشتم فکر می کردم که بالاترین مرتبه عشق ، اطاعت نیست، پاکبازیه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.