لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30523

نامه های شاداب دخت (۱۷) – ترسی که ریخت

216

من اولین بار، پاتیناژ رو با اون نوار ویدیویی سیاه رنگ و مستطیلی ای شناختم که نگار بهمون داده بود. خیلی وقتا آرزو می کردم که مثل اونا باشم، بتونم روی یخ سر بخورم و …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.