لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30522

برنامه کامل ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

196

در پیام دوست این چهار شنبه هم «خبرنگار» و قبل از آن نامه ها «شاداب دخت» را خواهید شنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.