لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30513

برنامه کامل ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

125

سه شنبه ها نقره ای در این سه شنبه: باز پخش قسمت دیگری از «جواهر وجود» و بخش جدیدی از «سپهر سخن» را تقدیم می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.