لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30483

پیشنهاد (۴۶) – از بحران پیروزی بسازیم

46

پیشنهاد این هفته از ایران به دستم رسیده که با اعداد و ارقام و آمار دقیق، پیشنهاد می دهد و تحلیل می کند که چطور می توان از بحران اقتصادی جاری، یک فرصت شغلی خوب ساخت!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.