لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30467

ورقی از خاطرات ف۲ ق۵ – حالت سوخته دل

203

بهره هایی که نصیب آدمی نمی شوند مگر در لحظاتی تلخی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.