لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30464

برنامه کامل ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

200

برنامه ها «مسیر سبز»، «ورقی از خاطرات»، و «پندها و پیمان ها» بخش ها این پیام دوست هستند که امیدواریم از شنیدن آن ها لذت ببرید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.