لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30449

یک فنجان چای داغ (۲۵) – فرهنگ مراجعه به روانپزشک

140

در برنامه این هفته با خانم دکتر نیکول جعفری گفتگویی داریم و از ایشون می پرسیم چرا در فرهنگ ما ایرانی ها مراجعه به مشاور قدری تابو به حساب می آید؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.