یک فنجان چای داغ (۲۵) – فرهنگ مراجعه به روانپزشک

18

در برنامه این هفته با خانم دکتر نیکول جعفری گفتگویی داریم و از ایشون می پرسیم چرا در فرهنگ ما ایرانی ها مراجعه به مشاور قدری تابو به حساب می آید؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30449