لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30448

برنامه کامل ۹ شهریور ۱۳۹۷

174

پرده هفتم این بار پنج بخش را در برنامه خود گنجانده است: «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، «بانوی سرزمین من»، و «یک فنجان چای داغ».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.