لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30447

بانوی سرزمین من (۲۴) – تواندهی زنان و چالش دوگانگی جنسیتی

155

زنان در صورت تواندهی، در سطوح مختلف تحولات جوامع خود سهیم شده و با حضور پررنگتر خود، دوگانگی‌ها جنسیتی موجود را به چالش خواهند کشید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.