لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30445

چند ثانیه با شما (۴۸) – روز پزشک و یادآوری اخلاقیات پزشکی

153

اخلاق پزشکی، مجموعه‌ ای از ارزش ها که بر روابط پزشک و بیمار حاکم است. در این تعریف، کمک به بیمار همواره الویت نخست یک پزشکه، کمکی که به دور از هر گونه قضاوت، و یا تبعیضی است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.