لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30444

یک قهرمان (۴۸) – شرا فیزلر وطرحی خلاقانه برای کودکان محروم

152

شرا فیزلر که شاهد محرومیت کودکان در منطقه سیتی هایتس بود، با ایجاد آزمایشگاه علوم زیستی و سفرها علمی آنها را با علوم اقیانوسی آشنا می کند و به کشف استعدادها آن ها کمک می کند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.