لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30416

(آموزه ها نو ق۸ – شبکه ها اجتماعی (قسمت دوم

74

در قسمت قبل دیدیم که رها لوئیس فواید مختلف شبکه ها اجتماعی را برشمرد. این شبکه ها به جز اینکه ما را از حال هم باخبر نگه می دارد می تواند زمینه ساز فعالیت ها اقتصادی یا مشارکت ها اجتماعی باشد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.