لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30416

(آموزه ها نو ق۸ – شبکه ها اجتماعی (قسمت دوم

219

در قسمت قبل دیدیم که رها لوئیس فواید مختلف شبکه ها اجتماعی را برشمرد. این شبکه ها به جز اینکه ما را از حال هم باخبر نگه می دارد می تواند زمینه ساز فعالیت ها اقتصادی یا مشارکت ها اجتماعی باشد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.