لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30413

کرسی صلح – آیا صلح وابسته به جنسیت است؟

177

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در دنیایی که تعصبات جنسیتی، زنان و مردان را در تمام جنبه‌ ها اجتماع از هم جدا کرده، دستیابی به صلح بدون دستیابی به تساوی حقوق زنان و مردان هرگز ممکن نیست.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.