لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30383

فصل مشترک – ف٢ تاثیر رسانه ها بر کودکان

126

گفتگویی داشتیم با خانم دکتر کیوان گئولا و از ایشون پرسیدیم با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت و رسانه ها جمعی این پدیده چه تاثیری بر کودکان خواهد داشت؟ و چطور می توان از آسیب ها آن جلوگیری کرد؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.