لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30382

ورقا – اولین مجله کودکان بهائی در ایران

71

در این برنامه به تاریخچه مجله ورقا از پیدایش تا توقف انتشار آن در ایران می‌‌ پردازیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.