لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30382

ورقا – اولین مجله کودکان بهائی در ایران

105

در این برنامه به تاریخچه مجله ورقا از پیدایش تا توقف انتشار آن در ایران می‌‌ پردازیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.