لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30347

جواهر وجود (۴۷) – نظافت و پاکیزگی در همه شرایط

185

در گفتگوی این برنامه کارشناس توضیح می‌ دهد که نظافت شخصی و عمومی و استفاده از بوها خوش موجب نشاط و سرور و لذت می‌ گردد. همچنین نظافت ذهن. سپس توضیح می دهد که چگونه باید فرزندانمان را مقید به نظافت درهمه شئون کرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.