لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30319

دوران شکوفایی (۲۲) – کی برنده میشه

108

نگار: اون خودش پیشنهاد داد. اونم درساشو از قبل می خونه. یه دفترچه داره، هر هفته همه کاراشو توش می نویسه. خیلی جالبه. با این که تقریبا مطمئنه که نمی تونه وارد دانشگاه بشه، می گه من هرطوری باشه درسم رو ادامه می دم.
خانم شاهزیدی : آفرین به این اراده. هرکی دیگه بود، نا امید می شد و قید درس و مشق رو می زد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.