لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30318

برنامه کامل ۵ شهریور ۱۳۹۷

203

در پیام دوست این دوشنبه ابتدا «این روزها به یاد تو» و سپس نمایش رادیویی «دوران شکوفائی» و در پایان «گزیده هایی از یک سخنرانی» را خواهیم شنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.