لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30305

عرفان جانان – آشنایی با رساله چهار وادی

262

رساله چهار وادی از نوشتارها عرفانی حضرت بهاءالله در دورانی است که ایشان در بغداد بودند. دراین قسمت به بررسی ساختار و ویژگی ها این رساله در پیوند با دیگر آثار فراوان عرفانی اسلامی و پیام آن، و سپس به کنکاشی درباره درونمایه یگانه آن خواهیم پرداخت.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.