لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30271

کرسی صلح – چین و صلح جهانی

203

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در دنیا امروز که گوشه و کنارش با جنگ ها بزرگ و کوچک پرشده است، خشونت ستیزی قدرت ها اصلی می تواند نوید بخش صلح عمومی باشد. چین که دومین ابر قدرت دنیاست، ادعا می‌ کند که همواره محافظ صلح بوده و خواهد بود.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.