ورقی از خاطرات ف۲ ق۴ – اکسیر

12

آن یک صفت که نا زیباترین رفتارها یک انسان را به زیبایى بدل نمودند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30258