لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30257

برنامه کامل ۳ شهریور ۱۳۹۷

186

«مسیر سبز»، «پندها و پیمان ها»، و «ورقی از خاطرات» اسامی بخش ها متنوع پیام دوست این شنبه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.