لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30255

مسیر سبز (۳) – شناخت پیامبران و خودشناسی

187

این سومین قسمت از برنامه‌ مسیر سبز است و طی آن مجری برنامه نیوشا راد در گفت و گو با جناب احسان رحیمی، کارشناس، در رابطه با این موضوع صحبت می‌ کند که چگونه می‌ توان مظاهر ظهور الهی یا پیامبران را در راستای خودشناسی شناخت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.